czwartek, 26 kwietnia 2018

Ekologia - Harmonia z przyrodą - Rudrajana


Haromonia z przyrodą - Ekologia – na Wschodzie znana jako Rudrayana – pojazd harmonii z naturą – nie jest nauką obojętną wobec egzystencji przyrody i człowieka, dlatego często w potocznych dyskusjach utożsamiana bywa z sozologią i filozofią. Ekologia najogólniej jest nauką o porządku i nieporządku w przyrodzie oraz konsekwencjach wynikających dla istnienia biosfery i człowieka. Ze względów zarówno filozoficznych jak i utylitarnych pojęcie “ekologia” używane bywa w szerokim kontekście znaczeniowym. Określenia ekologia, ekologiczny są często używane w języku potocznym w szerokim i czasem nieprecyzyjnym sensie znaczeniowym, nie zawsze związanym z ekologią jako nauką. Często odnoszą się do sozologii, tj. nauki o ochronie środowiska lub samej ochrony środowiska jako takiej, a nawet filozofii ekologicznej (ekozofia), działalności społecznej czy artystycznej.

Ekologia zajmuje się badaniem powiązań między organizmami żywymi a środowiskiem abiotycznym (układy biologiczne istnieją w sieci powiązań między sobą i otaczającym je środowiskiem), opartych na różnego rodzaju interakcjach. Odkrywanie tych zjawisk dokonywało się od starożytności, ale ekologia jako samodzielna nauka w Europie i Ameryce rozwinęła się w zasadzie w XIX wieku.

Termin ‘ekologia’ wprowadził w Europie, od słowa oecologia, niemiecki biolog i ewolucjonista Ernst Haeckel w 1869 roku, by określić badania nad zwierzętami i ich relacjami z otaczającym światem nieorganicznym jak i organicznym, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji, przyjaznych lub wrogich, z organizmami roślinnymi i zwierzęcymi, z którymi wchodzą w kontakt. Na organizmy w środowisku oddziałują czynniki abiotyczne i biotyczne. 

wtorek, 7 marca 2017

Masowa rzeź drzew w Łebie - wycinka wbrew prawu

Masowa rzeź - Bezprawna wycinka drzew w Łebie


 fot. Dominik Werner  /  źródło: Forum
Na "mocy" prawa Szyszki wycięto w pień cztery hektary lasu będącego pod ochroną! Burmistrz Łeby - Andrzej Strzechmiński, który zgłosił sprawę na policję i do Regionalnej Ochrony Środowiska w Gdańsku. Interweniowała policja, niestety, teren okazał się własnością prywatną i prac nie przerwano. Sprawa trafiła do prokuratury, ale wycinkę drzew dokończono. Drzewa padały pokotem na chronionym obszarze we wschodniej, wojskowej części Łeby. Wycięto drzewa należące do jednego właściciela w pobliżu miejsca, gdzie miał stanąć hotel Gołębiewski, ale inwestor wycofał się z powodu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Życia drzewom nic już nikt nie przywróci. W jeden weekend wycięto drzewa na ściśle chronionym obszarze gdzie występują cenne siedliska roślin będących pod ścisłą ochroną Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, bo występują tu siedliska chronionych roślin. Ta wycinka jest dla nas jak najazd Hunów, którzy przyjechali i w dwa dni wyrżnęli wszystko w pień, gwałcąc przy tym zapisy miejscowego prawa - stwierdził burmistrz.

piątek, 3 marca 2017

Masowa wycinka drzew - nowelizacja ustawy - zakaz wycinki

Wycinka drzew w Polsce


Protest mieszkańców Raciborza przeciw wycince
Do 1 stycznia 2017 roku wycinka drzew i krzewów na własnej posesji mogła być przeprowadzona po uzyskaniu zezwolenia. Każda samowolnie przeprowadzona akcja wycinania drzew była karana, a kary były bardzo kosztowne (dochodziły do kilkudziesięciu tysięcy złotych). Od stycznia 2017 roku weszła w życie nowelizacja przepisów o ochronie przyrody i od 1 stycznia w Polsce rozpoczął się okres bezmyślnego wycinania drzew. Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew są bardziej liberalne niż te, które obowiązywały do roku 1017. Domorośli drwale już od rana ruszyli do ataku wycinając drzewa bez względu na wiek. Pod topór i piłę poszły nawet 200 letnie drzewa, oraz te, na których ptaki zdążyły już uwić swoje gniazda.  

Kto może wyciąć drzewo?


Nowe przepisy prawne obowiązujące od początku roku pozwalają osobom fizycznym na wycięcie każdego drzewa, które rośnie na ich działce - bez względu na jego obwód - pod warunkiem, że drzewo wycinane jest na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeżeli przeprowadza się wycinkę drzew związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej - wymagane jest posiadanie stosownego zezwolenia. 

wtorek, 7 lutego 2017

Skąd się wziął smog w Polsce

Smog w Polsce - skąd się wziął?


Nowa Huta - Polska
Smog w Polsce? Niemożliwe, przecież nigdy się to nie zdarzało. W Pekinie, Nowym Jorku to tak, ale w Polsce? Niestety, ostat­nimi czasy coraz częściej sły­szymy, że nasz rodzimy smog pochodzący z unoszących się w powietrzu oparów z ogrze­wa­nia domów i cha­łup mor­duje tysiące ludzi. Przeciętny człowiek nie zastanawia się nad tym czym pali i że to właśnie z jego komina leci dym, który morduje tysiące osób. Przecież tak palił jego ojciec, tak pali on i tak będą palić jego dzieci. Nie widzi więc żadnego problemu, nie czuje się mordowany, a jak pojawiają się choroby, to ze starości, a nie ze smogu. Co gorsza - nawet jak mu śmierdzi coś z komina, to mówi, że jak się pali i dym leci, to zawsze śmierdziało, śmierdzi i śmierdzieć będzie. Dziennikarze i ekolodzy na pewno panikują i na tym chcą zarobić grubą kasę, więc on nie będzie się niczym przejmował i będzie palił jak pali. Jego sąsiad też pali, bo uczono w szkole, że smog to jest w Chinach i Ameryce, a nie na wsi czy w miasteczku w którym mieszka.

czwartek, 2 lutego 2017

Uzdrowiska w Polsce - Smog nad uzdrowiskami

Zanieczyszczenie powietrza w polskich uzdrowiskach


Ludzie przyzwyczaili się do myśli, że jadąc do uzdrowiska - jak to dawniej mówiono "do wód" - podreperują swoje zdrowie, przewentylują płuca, odstresują się i nabiorą chęci i energii do dalszej pracy, której przecież nam nie brakuje. Sama nazwa miejscowości "uzdrowisko" daje nam wrażenie, że otrzymamy tam wszystko co jest potrzebne do tego, aby podreperować nasze zdrowie. Ostatnie lata jednak pokazują, że są to tylko nasze pobożne życzenia, bowiem powietrze w polskich uzdrowiskach jest zatrute toksycznymi gazami i pyłami. Zamiast podreperować własne zdrowie - możemy się poważnie rozchorować. W Polsce statut uzdrowiska posiada 45 miejscowości. W 11 z nich przeprowadzono kontrolę powietrza. Raport Najwyższej Izby Kontroli udowadnia nam, że żadna z 11 kontrolowanych miejscowości, nie spełniała norm dla uzdrowisk, pomimo że posiadają taki status. W żadnym z badanych uzdrowisk nie prowadzono żadnych kompleksowych badań jakości powietrza. Jak się okazało - w każdym z uzdrowisk wszystkie normy zanieczyszczeń powietrza były bardzo przekraczane... ale opłata miejscowa czy uzdrowiskowa - tak zwane "klimatyczne" jest pobierana. 

wtorek, 24 stycznia 2017

Smog - typy smogu i choroby wywoływane przez smog

Jak bronić się przed chorobami wywoływanymi przez smog



Smog - to mieszanina zanieczyszczonego powietrza z mgłą i wysokim stężeniem toksycznych gazów i pyłów wytwarzanych głównie przez piece domowe, zakłady przemysłowe i pojazdy. Smogowi sprzyja duża wilgotność powietrza, mróz i brak wiatru. Smog smogowi nie równy i można go podzielić ze względu na zawartość chemiczną na smog Londynu i smog typu Los Angeles. W Polsce możemy podzielić smog na smog krakowski, gliwicki, kłodzki i zakopiański... Które miasto jeszcze dołączy?

Smog londyński występuje w temperaturze od -3 do 5°C (mniej więcej od listopada do stycznia), zawiera głównie dwutlenek siarki, dwutlenek węgla i pyły. Jest skutkiem spalania paliw kopalnych. Zdecydowanie ogranicza widoczność. 

Smog typu Los Angeles pojawia się w temperaturze od 24 do 35°C. Na jego wytworzenie wpływa bardzo słoneczna pogoda oraz spaliny pojazdów. Znajdują się w nim głównie tlenki azotu, tlenek węgla, węglowodory aromatyczne i nienasycone, ozon oraz pyły przemysłowe. Smog typu Los Angeles również ogranicza widoczność i barwi powietrze na brązowo. 

Smog krakowski to unosząca się mglista zawiesina koloru brązowego, która ogranicza widoczność. Czy to latem czy zimą - zawiesina pyłów mglisto brązowych jest nie do zniesienia. Smog gliwicki i warszawski jest podobny do krakowskiego, rzeszowskiego, kłodzkiego, łódzkiego, żywieckiego i zakopiańskiego. Smogowi towarzyszy zatruwający i wnikający w płuca smród.

wtorek, 10 stycznia 2017

Smog - śmiercionośne zanieczyszczenie powietrza w Polsce

Zanieczyszczenie powietrza - Smog w Polsce 



Zanieczyszczenie powietrza, a co za tym idzie pojawiający się coraz częściej w różnych miastach Polski SMOG - jawi się jako ogromny problem dotykający każdego obywatela naszego kraju. Według badań ekspertów - 33 spośród 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej znajduje się w Polsce. I to wcale nie na Śląsku truje nas smog, ale także w miastach północno-wschodniej, środkowej i południowej Polski. Wdychamy śmierdzące i skażone powietrze w polskich miastach, a skażenie toksycznymi pyłami tysiąckrotnie przekracza wszelkie ustalone normy. Mieszkańcy Rybnika, Katowic, Gliwic, Krakowa, Warszawy, KielcTychów czy Poznania są systematycznie podtruwani przez skażone powietrze, którym muszą oddychać, a Rząd polski nie robi nic, aby podjąć jakiekolwiek działania by wyeliminować ten problem. Nasze miasta są teraz bardziej zatrute niż wielomilionowy Pekin.

czwartek, 1 grudnia 2016

Socjalne państwo prawa

Socjalne państwo Prawa - jakie być powinno


Przyjrzyjmy się wspólnie zasadom organizacji państwa i władzy, które byłoby dobre dla człowieka, acz zorganizowane wedle zaleceń czy praw duchowych danych dla powodzenia i pomyślności ludzi. Organizm zwany narodem, krajem czy państwem musi być humanitarny, a to oznacza kierowanie się dobrem całego społeczeństwa, dobrem wszystkich ludzkich jednostek. Kraj i władzę państwową kierującą się rzeczywiście dobrem ludzi można nazwać zarówno humanitarną jak i socjalną, a najczęściej używa się zwrotu demokracja socjalistyczna albo demokracja ludowa, samorządowa! Państwo dobre dla ludzi, system zarządzania przyjazny człowiekowi mogą stworzyć tylko dobrzy i inteligentni ludzie, którzy nie kierują się chciwością ani zyskiem za wszelką cenę, a przecież do Majestatu Władzy należy opiekowanie się jednostkami kalekimi, chorymi, czy biednymi. Dobra władza narodowa eliminuje biedę i nędzę, bo w każdym kraju, narodzie jest dość dóbr doczesnych, aby każdy miał dach nad głową, odzież i wyżywienie umożliwiające godne życie i przeżycie! 

sobota, 19 listopada 2016

Ślady duchowej kultury narodu Polan

Ślady odwiecznej kultury duchowej narodu Polan



Świętowit - Svetovit - Światowid
Dzieje starożytnych plemion zamieszkujących ziemie Polski stanowią zaiste arcyciekawą zagadkę, a szczególnie już bardzo wysoka i pokojowa, nieagresywna kultura i religia w duchowości Słowian, czyli Indo-europejczyków. Dziś należy wiedzieć, że wiele miejsc pradawnej kultury i religii Słowian dopiero zostanie odkrytych, a słowiańskość całej ziemi zajmowanej przez Polskę sięga wielu tysiącleci wstecz. Osady, grody, siedziby książąt i pradawne świątynie nie tylko sprzed tysiąca czy dwóch tysięcy lat, ale i sprzed 3-5 tysięcy lat i starsze skrywa Polska Ziemia! Interesująca jest starożytna, czysta duchowość i religijność plemion, z których powstał dzisiejszy Naród Polski, duchowość i kultura wyrosła z najlepszych wartości całego obszaru indoeuropejskich wpływów i idei, a wszelkie formy kultu opierały się na pokoju, zgodzie, honorze, tolerancji i poczuciu jedności ludzi z przyrodą. Nie jest religijnym żaden Polak ani żadna Polka, żadna osoba, która nie czuje sercem Braterstwa ludzkości ani nie doświadcza religijnej ekstazy pod wpływem kontemplacji Ducha Przyrody, Żywiołów, co jest naturą duszy Narodu Polskiego!

sobota, 30 lipca 2016

Burza - huragan - jak się zachować?

Zasady bezpiecznego zachowania się w czasie burzy

silnego wiatru i huraganów

Pioruny i wichura są bardzo groźne zarówno w plenerze jak i w domu. Oto parę rad jak należy zachować się podczas burzy, wichur i huraganów. Ważne, aby zawsze o tym pamiętać i zastosować się do tych zasad szczególnie wtedy, gdy jesteśmy na wakacjach i jesteśmy "wyluzowani" oddając się szaleństwu wypoczynku. Pierwsza ważna zasada jakiej należy przestrzegać, to: nigdy nie wyruszaj na wycieczkę do lasu, w góry czy nad jezioro bez sprawdzenia szczegółowej prognozy pogody na najbliższe godziny.

niedziela, 10 stycznia 2016

Zanieczyszczenie powietrza w roku 2030 - Polska i Europa

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce i Europie 

- analizy i prognozy na rok 2030


Polskie miasta w roku 2030 - będą najbardziej zanieczyszczone w Europie!

Rejony aktualnych - największych zanieczyszczeń powietrza w Polsce
Emisja pyłowych zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza jest największa w województwach: śląskim (10,6 tys. ton), mazowieckim i wielkopolskim (4,6 tys. ton). Najczystsze pod tym względem są województwa podlaskie (0,9 tys. ton), warmińsko-mazurskie i lubuskie (1,2 tys. ton) - wynika z najnowszych danych GUS. 

Emisja gazowych (bez dwutlenku węgla) zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza jest największa w województwach: śląskim (672 tys. ton), łódzkim (163 tys. ton) i mazowieckim (153 tys. ton). Najmniejsza emisja występuje w województwach: podlaskim (8 tys. ton), warmińsko-mazurskim (9,4 tys. ton), i podkarpackim (18,1 tys. ton).

sobota, 9 stycznia 2016

Najlepsze do życia miasta Polski

Ranking najlepszych do życia miasta w Polsce w roku 2015


"Diagnoza Społeczna", to badanie warunków i jakości życia Polaków prowadzone od 2000 r. przez zespół pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego. Ostatnie badanie przeprowadzono pomiędzy marcem, a czerwcem 2015 r. Wzięło w nim udział blisko 12 tys. gospodarstw domowych i ok. 20 tys. indywidualnych respondentów. 

Gliwice
"Diagnoza Społeczna 2013" na pierwszym miejscu umiejscowiła Gliwice, w których 9,2 proc badanych jest zadowolonych z życia. Jak wynika z analizy, z roku na rok miasto jest coraz lepiej oceniane. Jeszcze w 2011 roku walory Gliwic doceniało 6,79 proc. mieszkańców. Niestety w tej diagnozie nie wzięto pod uwagę zanieczyszczenia powietrza dlatego też w diagnozie z roku 2015 nie zostały wykazane.

piątek, 8 stycznia 2016

Najgorsze do życia miasta w Polsce

Ranking najgorszych do życia miast w Polsce


Prezentujemy najgorsze do życia miasta w Polsce. "Diagnoza Społeczna" to badanie warunków i jakości życia Polaków prowadzone od 2000 r. przez zespół pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego. Ostatnie przeprowadzono pomiędzy marcem, a czerwcem 2015 r. Wzięło w nim udział blisko 12 tys. gospodarstw domowych i ok. 20 tys. indywidualnych respondentów. A oto ranking najgorszych do życia miast.

Miejsce 1 - Wałbrzych



Wałbrzych, położony w województwie dolnośląskim zajmuje pierwsze miejsce. W tym ważnym ośrodku przemysłowym, akademickim, a ostatnio także turystycznym, mieszka ok. 120 tys. osób. Więcej mieszkańców w województwie ma tylko Wrocław. W tym roku o Wałbrzychu zrobiło się głośno na całym świecie za sprawą słynnego złotego pociągu. Miasto ma duży problem z jakością powietrza. Naukowcy z Instytutu Stosowanej Analizy Systemowej w austriackim Laxenburgu przewidują, że w 2030 roku sytuacja wciąż będzie dramatyczna. Według ich badań jakość powietrza na poziomie niebezpiecznym dla zdrowia zanotują: Gorzów Wielkopolski, Warszawa, GOP, Kraków i właśnie Wałbrzych. Odsetek bardzo zadowolonych i zadowolonych mieszkańców wynosi w Wałbrzychu jedynie 23,6. W 2011 roku było ich 23,7 proc., a w 2013 roku 30,7 procent.

czwartek, 7 stycznia 2016

Najbardziej skażone miasta Polski

Najbardziej zanieczyszczone i skażone miasta w Polsce


Miażdżący dla Polski raport na temat jakości powietrza w Europie

Europejska Agencja Środowiska (EEA) przedstawiła właśnie najnowszy raport na temat jakości powietrza w Europie. Ustalenia są fatalne dla większości Starego Kontynentu. Jak podaje EEA, około 90 proc. mieszkańców miast w Unii Europejskiej jest narażonych na oddziaływanie jednego z najbardziej szkodliwych zanieczyszczeń powietrza na poziomie uznanym za niebezpieczny dla zdrowia przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Co więcej, raport, w którym przebadano 386 ośrodków, jest miażdżący dla Polski. W pierwszej dziesiątce najbardziej zanieczyszczonych miast Europy znalazło się aż 6 z kraju nad Wisłą! Gorzej od nas wypadła jedynie Bułgaria. Poznajcie niechlubną listę najgorszych pod względem jakości powietrza miast w Polsce! Kraków zajmuje miejsce 3 na liście najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie.

Miejsce 1 - Kraków



Najbardziej zanieczyszczonym miastem w Polsce jest stolica Małopolski. Kraków od lat utrzymuje się na pierwszym miejscu tego niechlubnego zestawienia. Przez 150,5 dnia w roku krakowianie nie oddychają powietrzem o przyzwoitej jakości. Problem narasta w miesiącach zimowych - to wina głównie pieców węglowych, z których korzysta ok. 35 proc. mieszkańców Krakowa. Smogowi sprzyja też położenie miasta w niecce i ogromna ilość spalin samochodowych. 

środa, 6 stycznia 2016

Skażenie powietrza w Polsce

Zanieczyszczenie i skażenie powietrza w Polsce


Ranking najbardziej czystych i skażonych miast w Polsce


Ministerstwo Środowiska opublikowało ranking z którego wynika, które miasta w Polsce mogą się pochwalić najczystszym powietrzem, a mieszkańcy których powinni uważać, bo oddychają groźnymi zanieczyszczeniami. Zanieczyszczenie powietrza to jedna z największych bolączek dużych miast. Ich mieszkańcy na co dzień są narażeni na wyziewy z kominów zakładów przemysłowych, elektrowni i oczywiście silników naszych samochodów. Szacuje się, że każdego roku z powodu oddychania skażonym powietrzem w światowych metropoliach przedwcześnie umiera aż 1,5 miliona ludzi. Z biegiem lat liczba ta zatrważająco rośnie. Najlepszą jakość ma powietrze prawie całkowicie pozbawione pyłów i gazów, ale takiego szukać można ze świeczką. 

wtorek, 17 marca 2015

Sławiańszczyzna przed chrześcijaństwem

O sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem
Zorian Dołęga Chodakowski


Zorian Dołęga Chodakowski (Adam Czarnocki) urodził się 4 kwietnia 1784 r. w Podhajnej obok Nieświeża. Po ukończeniu szkoły Powiatowej w Słucku samodzielnie przygotował się do zawodu prawnika i uzyskał "patent na słucką regencję". Pracy w palestrze nie lubił i więcej zajmował się historią, sporo czasu spędzając w archiwach. W roku 1809 władze carskie przechwytują jego list, w którym deklaruje przystąpienie do wojska polskiego i zostaje aresztowany. Jako skazaniec idzie pieszo do Omska. Półroczną wędrówkę opisuje w raptuarzu "Bez chęci podróż moja". W tekście tym jest wiele informacji etnograficznych dotyczących ludów Syberii (np. słownik języka Czeremisów). Wcielony wyrokiem sądu w sołdaty trafił na zachód imperium i kiedy dywizja stacjonuje w Bobrujsku ucieka do Księstwa Warszawskiego. Uczestniczy w kampanii napoleońskiej. Po klęsce wraca do etnografii i przez cztery lata badań głównie na terenie Ukrainy przygotowuje szkic "O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem", który był w zamierzeniu planem dalszych badań i podstawą do uzyskania funduszy na nie. Z protekcją A. J. Czartoryskiego zwraca się do Uniwersytetu Wileńskiego (Memoriał do Uniwersytetu Wileńskiego) o zaakceptowanie planu badań. Komisja w składzie Jan i Jędzrej Śniadeccy oraz Stanisław Jundziłł odrzuca projekt. Występując już pod pseudonimem Zorian Dołęga Chodakowski uzyskuje nieco funduszy w Rosji i od lipca 1820 r. prowadzi badania na północnej Rusi. Wiele jego pism z tego okresu dotyczy historii i etnografii ludów Rusi. W Twerze umiera mu kilumiesięczny sym i żona. W 1822 r. jedzie do Moskwy w nadziei uzyskania dalszych funduszy na badania, ale ich nie dostaje. Pracuje nadal, ale będąc w niedostatku już mniej efektywnie. Umiera w 1825 r. w nieznanych okolicznościach.

czwartek, 12 marca 2015

Słowiaństwo - rodzima wiara ukraińska

SŁOWIAŃSTWO: Rodzima Wiara Ukraińska


Rod - Bóg Słowian na Ukrainie
Autorka i jej książka

Halina Łozko znana jako Zoresława, pierwsza po wiekach przerwy wołchwyni odradzającej się rodzimej wiary ukraińskiej, godnie nawiązuje do tradycji dawnych wierzeń i obyczajów Ukrainy.Pochodzi z rodziny zachowującej pamięć o kulturowej odrębności tych ziem, podtrzymującej najlepsze osiągnięcia kultury ukraińskiej w całym ich bogactwie i różnorodności. Nie sposób sobie tego wyobrazić bez ciągłego kontaktu z przeszłością. Odwoływanie się do niej oznaczało również powrót do minionego, ale po części nadal żywego światopoglądu religijnego. Ponadto polegało też na odrzuceniu wszystkiego, co łączyło się z przymusem w sferze polityki, kultury czy obyczaju.

Słowianie - wierzenia, jezyki i zwyczaje

Słowianie w Polsce - ich wierzenia, języki i zwyczaje



Słowianie – gałąź ludów indoeuropejskich posługujących się językami słowiańskimi, o wspólnym pochodzeniu, podobnych zwyczajach, obrzędach i wierzeniach. Zamieszkują Europę wschodnią, środkową i południową oraz pas północnej Azji od Uralu po Ocean Spokojny. Stanowią najliczniejszą grupę ludności indoeuropejskiej w Europie. Według dawnej etymologii ludowej określenie „Słowianie” jest pochodzenia rdzennie słowiańskiego – od rzeczownika „słowo”. „Słowianie” byliby to zatem ludzie „znający słowa”, czyli potrafiący mówić (zrozumiale) – w odróżnieniu od innych ludów, z którymi Słowianie się zetknęli, a którzy posługiwali się językami dla nich niezrozumiałymi (por. Niemcy – „niemi, ludzie nie mówiący zrozumiałym językiem”). Potwierdza to tezę, że ukształtowanie się etnicznej świadomości i samookreślenie Słowian nastąpiło w momencie zetknięcia się ich z innymi ludami.

wtorek, 10 lutego 2015

Psy, pieski, kundelki, budowa rasy historia i zwyczaje

Budowa, rasy, zwyczaje i historia życia i udomowienia psa


PIES DOMOWY (Canis lupus f. familiaris; syn. Canis familiaris, Canis lupus familiaris) to ssak drapieżny z rodziny psowatych - udomowiona postać wilka szarego. W obrębie tego gatunku wyróżnia się wiele ras, które uzyskuje się za pomocą sztucznego doboru. Po raz pierwszy Karol Linneusz opisał naukowo psa w 1758 pod nazwą Canis familiaris Linnaeus, 1758. W tej samej pracy opisał także wilka pod nazwą Canis lupus. Ponieważ uznano, że pies najprawdopodobniej pochodzi od wilka, jego nazwa systematyczna została zmieniona zgodnie z zasadami nomenklatury zoologicznej na Canis lupus f. familiaris – czyli forma domowa wilka, w skrócie C. l. familiaris. Ze względu na powszechność stosowania pierwszej nazwy, jaką nadał psu Linneusz – Canis familiaris, w 2003 r. Międzynarodowa Komisja Nomenklatury Zoologicznej ze względu na to, że nazwa psa podana przez Linneusza stała się powszechna - w 2003r. dopuściła stosowanie obydwu nazw jako poprawnych nazw naukowych. Zarówno Canis familiaris, jak i Canis lupus familiaris są poprawnymi nazwami systematycznymi psa domowego. Nie jest on jednak podgatuniem wilka. Pies prawdopodobnie był pierwszym obłaskawionym przez człowieka zwierzęciem. Został udomowiony w epoce kamienia około 100-50 tysięcy lat temu. Już od początku oswajania psa przez człowieka zaczęto go tresować, aby wyuczyć psa konkretnych umiejętności. Wzmianki o psach domowych występują już w literaturze greckiej i rzymskiej. Rzymianie hodowali psyobronne, pasterskie, myśliwskie i stróżujące, które to miały za zadanie pilnować świątyń i budynków publicznych.

poniedziałek, 9 lutego 2015

Koty - budowa, rasy ,zwyczaje i historia

Historia, rasy kotów ich budowa i zwyczaje


Kot domowy (Felis catus; Felis silvestris catus; Felis (silvestris) domesticus) – gatunek ssaków z rodziny kotowatych; kosmopolityczny. Przez ludzi ceniony jako zwierzę domowe oraz z powodu jego zdolności do niszczenia szkodników (w szczególności myszek i innych gryzoni zagrażających zapasom żywności osiadłych ludzi) oraz do celów naukowych a także do pozyskiwania futer i mięsa (Boliwia, Chiny). Kot oswojony został wg. Encyklopedii Powszechnej około 4 tysięcy lat p.n.e. w Nubii, a udomowiony około 2 tysięcy lat p.n.e. w Egipcie. Niektóre źródła twierdzą, że koty zostały udomowione około 9500 lat temu, ale znane są źródła, które potwierdzają, że koty udomowiono już nawet około 11 tysięcy lat temu.

Przodkiem kota domowego jest kot nubijski - żbik afrykański (Felis lybica; Felis silvestris lybica) - ssak łożyskowy z rodziny kotowatych, drapieżnik. Zamieszkuje prawie całą Afrykę (poza bezwodnymi pustyniami i tropikalnymi lasami deszczowymi) oraz Półwysep Arabski. Prowadzi samotniczy tryb życia. Najnowsze badania genetyczne dowodzą niezwykle bliskiego pokrewieństwa między żbikiem i kotem nubijskim i sugerują, że należy je zaliczyć do jednego gatunku, ewentualnie wydzielając jedynie odrębną grupę żbików zamieszkujących Bliski Wschód i Afrykę. Kot pozbawiony opieki człowieka niekiedy ulega zdziczeniu i może też krzyżować się na przykład ze żbikiem.

czwartek, 5 lutego 2015

Człowiek i ochrona przyrody

Ochrona przyrody a człowieczeństwo
Przyroda, jej ochrona i człowieczeństwo



Na miano człowieka trzeba sobie zasłużyć. Bycie człowiekiem jest to bycie osobą, która troszczy się nie tylko o siebie, ale przede wszystkim o środowisko, w którym żyje. Człowieczeństwo wymaga powstrzymania się od trucicielstwa i wszelkiego wytwarzania szkodliwości, które trują glebę, wodę i powietrze, niszczą życie biologiczne, a także samego człowieka. Wszelkie spustoszenie, trujące skażenia, jakie produkują ludzie nie zasługujący na miano człowieka zniża ich do tak zwanych podludzi, człekozwierząt o ograniczonej świadomości, chorym umyśle i ściemniałej duszy. Takie istoty wskazują na mordercze instynkty nieuczłowieczonego humanoida, demonicznej natury uprawiającej trucicielstwo, niszczycielstwo i skażenia wysoce szkodliwe dla innych istot w przyrodzie, a w końcu i szkodliwe czy zabójcze dla samego niszczyciela. 

Uczłowieczenie to poziom świadomości, na którym człekozwierz zaprzestaje działań szkodliwych tak dla innych jak i dla samego siebie, przestaje zatruwać, zaśmiecać i wyniszczać przyrodę w każdej swojej działalności, a zaczyna żyć i działać harmonijnie z całą przyrodą współpracując i współistniejąc. Każda ekofilozofia czy humanitarna nauka będzie wskazywać taki poziom rozsądku jako poziom człowieczeństwa, gdzie człowiek powstrzymuje się od działalności toksycznej i szkodliwej dla otoczenia. Każdy kto zatruwa i skaża przyrodę, wody, gleby czy powietrze może być, mówiąc tradycyjnie, nazwany najgorszym i najbardziej złośliwym z grzeszników!

piątek, 23 stycznia 2015

Kołdra na zdrowy i dobry sen

Jaką wybrać kołdrę, aby mieć zdrowy i dobry sen



Nie często kupujemy kołdrę, bo zdarza się to raz na 5-6 lat, warto więc zadbać o to, aby nasz zakup dobrze nam służył i spełniał wszystkie wymagania naszego organizmu. W sypialni spędzamy 1/3 naszego życia, dbajmy o to, aby mieć komfort we własnym łóżku i aby kołdra była dla nas jak najzdrowsza. Wybór kołdry najlepszej dla nas nie jest prosty, bo dużo tego typu produktów na rynku. Jaką więc wybrać kołdrę, aby mogła nam służyć przez wiele lat? Aby sprostać temu wyborowi należy ustalić jakie są twe potrzeby i jakie zadania ma spełniać kołdra. Czy potrzebujesz kołdry na zimę, aby była ciepła, czy na lato, aby była chłodna? Możesz też wybrać kołdrę uniwersalną: i na lato i na zimę, albo kołdrę z rodzaju "Cztery pory roku", których zaletą jest to, że ma dwie części: cieńszą na lato i grubszą na jesień i wiosnę, a gdy złożymy obie części - otrzymamy ciepłą kołdrę na zimę... Jeżeli zdecydujesz się na kołdrę wielosezonową (uniwersalną) - to może być bardzo uciążliwe, bo takie kołdry nie zawsze się sprawdzają. Latem i zimą może być pod nimi zbyt gorąco.